Q

A

Wat gebeurt er met het huidige pand?


Het huidige complex wordt getransformeerd, waarbij het skelet van het pand behouden en hergebruikt wordt. De basisconstructie vormt hierbij het uitgangspunt voor de nieuw te bouwen delen. Het kantoorpand wordt aan de kant van de Laan van Nieuw Oost-Indië uitgebreid en sluit hiermee aan op de omliggende bebouwing. Aan de achterzijde, op de parkeerplaats, komen gezinswoningen.

Q

A

Hoe hoog wordt het nieuwe complex?


De totale hoogte van het plan blijft gelijk aan de hoogte van het huidige gebouw. De gevellijn van het nieuwe gebouw zal aansluiting zoeken bij de hoek Theresiastraat – Laan van NOI (huidige Blokker winkel) en komt hiermee naar voren. En op het laagste volume wordt 1 woonlaag toegevoegd.

Q

A

Voor welke doelgroep worden de woningen gebouwd?


Het zullen grotendeels middensegment huurwoningen worden met eventueel een aantal koopwoningen, -appartementen/penthouses). Tevens wordt 30% van de woningen gerealiseerd voor sociale huur. Dit draagt bij aan de woningdifferentiatie omdat zowel in Bezuidenhout-Midden als in Bezuiden-Oost het aandeel sociale woningen sterk ondervertegenwoordigd is.

Q

A

Zijn er voldoende parkeermogelijkheden in de toekomst?


De parkeernormen van de gemeente Den Haag zijn bekend. Toekomstige bewoners van het pand kunnen ondergronds parkeren. Ook aan de zijkant komen een aantal parkeerplaatsen op het maaiveld (conform de huidige situatie). Er wordt nog onderzoek verricht naar de exacte parkeerbehoefte en bijbehorende parkeernorm. Het huidige verkeersbeleid en het vastgestelde Planuitwerkingskader ruimte biedt voor nieuwe mobiliteitsconcepten. Gezien de centrale locatie en de beoogde doelgroep wordt het toepassen een deelauto’s onderzocht.

Q

A

Moeten er bomen worden gekapt en zijn er mogelijkheden voor extra groen?


Er wordt op dit moment nog onderzocht of het noodzakelijk is om bomen te kappen.
De huidige plannen houden zoveel als mogelijk rekeningen met de bomen in de Carpentierstraat. De drie bomen aan de Laan van NOI-zijde zullen waarschijnlijk gekapt moeten worden. Eventuele bomen die voor de herontwikkeling verdwijnen worden gecompenseerd. Indien mogelijk in de directe omgeving.

Q

A

Wanneer kan worden gestart met de bouw?


Op dit moment wordt het voorlopige ontwerp (VO) verder uitgewerkt. Daarna wordt de ruimtelijke procedure opgestart. Afhankelijk van welke procedure precies wordt gevolgd, wordt duidelijk wanneer exact kan worden gestart met de bouw. Op zijn vroegst zal de bouw begin 2020 starten.

Mist u een vraag of heeft u een vraag?

Neem contact met ons op info@laanvannoi.nl