2018 - 2022

Tijdsplanning


Eind 2018

Plan Uitvoeringskader (PUK) vastgesteld door College van Burgemeesters en wethouders Den Haag


Begin 2019

Uitwerken Definitief Ontwerp (DO)


BEGIN 2020

Opstarten RO-procedure


2021

Start bouw


2022

Project gerealiseerd


Houd deze planning in de gaten