2018 - 2026

Tijdsplanning

Eind 2018

Plan Uitvoeringskader (PUK) vastgesteld door College van Burgemeesters en wethouders Den Haag

Begin 2019

Uitwerken Definitief Ontwerp (DO)

BEGIN 2020

Opstarten RO-procedure

2023

Start bouw

2026

Project gerealiseerd


Houd deze planning in de gaten