Het Ontwerp heeft een programma van circa 200 appartementen
(oppervlak tussen 35 en 175 m2) en circa 16 grondgebonden rijtjeswoningen. Aan de Laan van Nieuw Oost-Indië wordt in de plint van het gebouw
ongeveer 1.000 m2 commerciële ruimte gesitueerd. Er is voorzien in
circa 155 parkeerplaatsen op eigen terrein waarvan het merendeel in de bestaande ondergrondse garage.


Herontwikkeling biedt kansen voor:

Het toevoegen van kwalitatief goede woningen op een aantrekkelijke plek

Het versterken van een levendig woonmilieu door betere aansluiting van het bouwblok bij de omliggende voorzieningen in plint

Verbetering van het laankarakter van de Laan van Nieuw Oost-Indië

Verbetering van het straatbeeld van de Carpentierstraat

Verbetering van het leefklimaat door ‘ogen’ op de straat

voorlopige ontwerpen

Huidige situatie

Aanzicht vanaf de kruising Laan van NOI / Willem van Outhoornstraat

Aanzicht vanaf de kruising Laan van NOI / Theresiastraat

Aanzicht vanaf kruising Theresiastraat/Carpentierstraat